אישור הורים - אירוע חנוכה 2020 ;she codes הדור הבא