Lectures Details

אחראית הרצאות,
שימי לב!
1. שליחת בקשה לפתיחת הרצאה באתר שבוע לפני התאריך שבו צריכה להיפתח ההרשמה באתר. טפסים שישלחו מאוחר יותר אין התחייבות שההרצאה תפתח בזמן באתר.
2. בקשה לפתיחת הרצאה תועבר רק דרך הטופס הנ”ל.
3. אנא ודאי שהטופס מעודכן וששם הסניף מופיע בצורה תקינה
במידה ויש פרטים רלוונטיים נוספים שלא מופיעים בטופס יש להוסיף אותם בהערות.
4. את הטופס יש למלא באנגלית בלבד (טופס שלא ימולא באנגלית לא יטופל, מידע שיהיה רשום בעברית לא יטופל)
5. ההרשמה להרצאות לאתר תיסגר בבוקר תאריך ההרצאה. לאחר מכן קובץ אקסל עם שמות הנרשמות יועבר למייל הסניפי
6. פניה דרך מייל לאורלי מנהלת ההרשמה באתר (registration@she-code.org) וסלאק בלבד (ניתן לבקש להצטרף בסלאק לקבוצה #t_website_questions)
בתודה,
צוות האתר

Lectures Details

  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY
  • To this email the participants list will be sent